Trainers Lot

Adhiraj Singh Jodha Ajith Kumar V B.Suresh Deepesh Narredu
Dhruv Kumar Futnani Dr.Anil Kumar Fahad Khan Fazal-Ul-Rehman
G. S. Parmar J.Sebastian Jagadeeshan Arunkumar James Mckeown
K. S. Mandanna M. M. Uthaiah N. Govindarajan N. Rupa
P.Krishna R.Foley R.Karthik Ramanathan R
Saddam Iqbal Vishesh M. P.

Saddam Iqbal

Sr No. Horse Description Dam Name Ownership
1 AMAZING KITTEN b m 7 Prada Javeed Ghatala Md,100
2 BOLTONIC b f 3 Sinai Husain Sultanali Nensey,Nissa Hoosein Nensey,Saif Hoosein Nensey,33.33
3 DESERT STORM b g 3 Desert Conqueror Asha Bhat,100
4 EMPEROR CHARMAVAT dk.b c 3 Everybreakingwave Bharat V. Epur,Ayyadevara Srinivas,Kamineni Shashidhar,33.33
5 FLORENCE ch f 2 Zvonareave Balaji.M.V,Asha Bhat,Vijayanambi S,50
6 FLURRY HEART dk b f 2 Songlark Kalpesh P Patel,100
7 IGNITION ch g 3 Ice Maiden Pratap Racecitement Pvt.Ltd,100
8 KATAHDIN b m 5 Kismat Asad M J,Masooda Asad,50
9 KIKATA b g 4 Superestrella Balaji.M.V,100
10 KRISHAA'S CHOICE dk b m 5 Striking Beauty Kunal Gupta Stud Farm LLP,100
11 NAMAK HALAAL b r 6 Aveline Kunal Gupta Stud Farm LLP,100
12 NIGHT OF STARS /20 b f 2 Night of Stars Husain Sultanali Nensey,Nissa Hoosein Nensey,50
13 PACIFIC ch m 5 Paris Masooda Asad,Asad M J,50
14 PERFECT BLEND ch g 2 Windunderherwings Suresh Bhat,Rahul Jagtiani,Ganapathy S,Shanker Narayanan S,Bharat V. Epur,Javeed Ghatala Md,Venugopala Reddy M,Achuthan Siddharth,30
15 QUEENETTE b f 2 Game Dancer Kalpesh P Patel,100
16 RAJPUTANA b g 5 Shatakshi Jai-Govind Stud Agricultural Farm,100
17 SEA SCRIPT ch m 5 Sinai Asha Bhat,100
18 SINGLE MALT b g 3 Sublimely Single Javeed Ghatala Md,Jai-Govind Stud Agricultural Farm,Venugopala Reddy M,Asha Bhat,25
19 SOUL MESSAGE b c 3 Soul Centric Husain Sultanali Nensey,Nissa Hoosein Nensey,Saif Hoosein Nensey,33.33
20 STORM FLAG dk b m 6 Kalimanka Javeed Ghatala Md,Suresh Bhat,Asha Bhat,Sowrirajan R,40
21 STROMBOSIS b f 3 Another Star Husain Sultanali Nensey,Nissa Hoosein Nensey,Saif Hoosein Nensey,33.33
22 SUPARAKIGA b g 5 Nasheeta Balaji.M.V,100
23 TIRAMISU b c 2 Straightforward Charanjit Singh Dhillon,100
24 VELU NACHIYAR b f 2 Eternal Angel Dhevanathan Yadav T,Meenakshi Yadav,Harini Yadav,Karishma Yadav,25
25 WILLOW POINT /20 ch f 2 Willow Point Husain Sultanali Nensey,Nissa Hoosein Nensey,Saif Hoosein Nensey,33.33
26 WISAKA ch f 4 Simply Shining Husain Sultanali Nensey,Saif Hoosein Nensey,Nissa Hoosein Nensey,25