Trainers Lot

Adhiraj Singh Jodha Ajith Kumar V B.Suresh Deepesh Narredu
Dhruv Kumar Futnani Dr.Anil Kumar Fahad Khan Fazal-Ul-Rehman
G. S. Parmar J.Sebastian Jagadeeshan Arunkumar James Mckeown
K. S. Mandanna M. M. Uthaiah N. Govindarajan N. Rupa
P.Krishna R.Foley R.Karthik Ramanathan R
Saddam Iqbal Vishesh M. P.

Ajith Kumar V

Sr No. Horse Description Dam Name Ownership
1 AAD RITI b f 3 Believer Ajaad Stud & Livestock (OPC) Pvt.Ltd
2 ASHWA DEV dk b c 3 Miracles of Life Ajaad Stud & Livestock (OPC) Pvt.Ltd
3 BLUE SAPPHIRE ch f 3 Bruchia Murali Venkataswamy
4 CLASSIC REMARK ch g 7 Charmstone Sundar Varghese
5 GRANDIOSE b g 5 Chico Bella Murali Venkataswamy
6 INNISBROOK ch f 4 Florida Murali Venkataswamy
7 MON GENERAL b g 6 Mauna Kea Sundar Varghese
8 MYSTIC ZLATAN ch g 4 Sweet Caroline Murali Venkataswamy
9 NOBLE GRAND ch g 3 Chico Bella Murali Venkataswamy
10 OCEAN LOVE b f 3 Sunset Sail Murali Venkataswamy
11 RENZACCIO b m 6 Vijaysheel Sundar Varghese
12 ROMANTIC BAY b m 5 Romantic Quest Murali Venkataswamy
13 SHINING MAGNUM b f 2 Bobby Chic Murali Venkataswamy
14 STERN MAIDEN b m 6 Ice Maiden Murali Venkataswamy
15 WILBUR b g 6 Darcique Sundar Varghese
16 WONDER BLAZE b m 7 Hawa Murali Venkataswamy