Trainers Lot

Adhiraj Singh Jodha Ajith Kumar V B.Suresh Deepesh Narredu
Dhruv Kumar Futnani Dr.Anil Kumar Fahad Khan Fazal-Ul-Rehman
G. S. Parmar J.Sebastian Jagadeeshan Arunkumar James Mckeown
K. S. Mandanna M. M. Uthaiah N. Govindarajan N. Rupa
P.Krishna R.Foley R.Karthik Ramanathan R
Saddam Iqbal Vishesh M. P.

N. Govindarajan

Sr No. Horse Description Dam Name Ownership
1 AWESOMENESS dk b f 2 Terrazas Sarath Varun G S,100
2 BABU VAMSEE b c 3 Rappadan Glory Sarath Varun G S,100
3 BHAIRAVA?S QUEEN b m 6 Nadia Gopal V M,100
4 FINE PROMISE b f 2 Sunwing Star Born Stud & Agri Farm,100
5 GAJABO GRANDE dk b c 2 Heliconia Sujatha Sree G R,100
6 GREY TWILIGHT gr m 7 Glorious Lady Sarath Varun G S,100
7 MANZONI b g 6 Five Satins Sarath Varun G S,100
8 PALSY WALSY b g 7 Genevieve Gopal V M,100
9 STAR OF TEXAS dk b f 4 Star Always Gopal V M,100
10 SUPER GLORY dk b f 3 Mountain Stream Sarath Varun G S,100