Trainers Lot

Adhiraj Singh Jodha Ajith Kumar V B.Suresh Deepesh Narredu
Dhruv Kumar Futnani Dr.Anil Kumar Fahad Khan Fazal-Ul-Rehman
G. S. Parmar J.Sebastian Jagadeeshan Arunkumar James Mckeown
K. S. Mandanna M. M. Uthaiah N. Govindarajan N. Rupa
P.Krishna R.Foley Ramanathan R Saddam Iqbal
Vishesh M. P.

N. Govindarajan

Sr No. Horse Description Dam Name Ownership
1 AUTHENTIC BELL b f 4 Eros Royal Bell Sarath Varun G S-100
2 AWESOMENESS dk b f 3 Terrazas Sarath Varun G S-100
3 BABU VAMSEE b c 4 Rappadan Glory Sarath Varun G S-100
4 DIVINA b m 6 Dixie Dahlin Sujatha Sree G R-100
5 FINE PROMISE b f 3 Sunwing Sarath Varun G S-100
6 GAJABO GRANDE dk b c 3 Heliconia Sujatha Sree G R-100
7 MANZONI b g 7 Five Satins Sarath Varun G S-100
8 MAYFLOWER dk b m 6 Celesta Sarath Varun G S-100
9 STAR OF TEXAS dk b m 5 Star Always Sarath Varun G S-100
10 STOLEN GLANCE b f 4 Amorous Girl Sujatha Sree G R-100
11 SUPER GLORY dk b f 4 Mountain Stream Sarath Varun G S-100
12 THE INTIMIDATOR ch h 5 Flight to Glory Sujatha Sree G R-100
13 TIFOSI b m 6 Scuderia Sujatha Sree G R-100
14 WILD FRANK b g 6 Antara Sarath Varun G S-100