Trainers Lot

Adhiraj Singh Jodha Ajith Kumar V B.Suresh Deepesh Narredu
Dhruv Kumar Futnani Dr.Anil Kumar Fahad Khan Fazal-Ul-Rehman
G. S. Parmar J.Sebastian Jagadeeshan Arunkumar James Mckeown
K. S. Mandanna M. M. Uthaiah N. Govindarajan N. Rupa
P.Krishna R.Foley R.Karthik Ramanathan R
Saddam Iqbal Vishesh M. P.

Jagadeeshan Arunkumar

Sr No. Horse Description Dam Name Ownership
1 ARAKARA b f 4 Arabica Harmeet Singh Chhabra,100
2 BEAUREGARD b f 4 Advantage Logan Kalaiselvan K,100
3 CAIRO dk b f 3 Covent Garden Sukhdeep Singh,100
4 DOMINANT ch g 6 Carousel Mohit Malhotra,100
5 ESTEVA b m 6 Panamera Sukhdeep Singh,100
6 GATLIN b g 3 Hedwig Harmeet Singh Chhabra,100
7 OSCARS THUNDER b h 6 Zahwah Mohit Malhotra,100
8 RIGHT MOVE b g 5 Daily Edition Sukhdeep Singh,100
9 SILK BABY /20 b c 2 Silk Baby Mohit Malhotra,100
10 STAR GUITAR b g 6 Elena Bala Kumar C R,100
11 STRIKING DISTANCE ch m 6 Hawafiz Mohit Malhotra,100