Race Results for Race No. 70 runs on 27-08-2021
Distance1000
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
1 RWANDA 59.5 B.Suresh A Imran Khan 1:01.127
2 OBERON 55.5 Fahad Khan H.M.Akshay 1:01.178
3 PROTEA 55 B.Suresh Koshi Kumar 1:01.539
4 DEMESTHENES 56 Ramanathan R M Bhaskar 1:02.079
5 DAIYAMONDO 53 Dhruv Kumar Futnani Surya Prakash 1:02.106
6 RUSH MORE 60 M. M. Uthaiah Muzaffar Alam 1:02.209
7 EL POLITICO 59.5 Raza Shehzad S.Sunil 1:02.825
8 PRAGMATIC 50.5 M. M. Uthaiah Ajeet Kumar (Mys) 1:03.036
10 JAGATHI 53.5 G. S. Parmar Janardhan Paswan 1:04.507