Race Results for Race No. 46 runs on 14-05-2022
Distance1200
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
1 RWANDA 55.5 B.Suresh C Umesh 1:20.196
3 CHAITANYA 52.5 Fahad Khan Surya Prakash 1:20.744
4 EYES OF FALCON 58 Fahad Khan Ramandeep Singh 1:21.102
5 WONDER BLAZE 60 Ajith Kumar V P.Sai Kumar 1:21.261
6 KINGS SHOW 61 M. M. Uthaiah D.Gnaneshwar 1:21.278
7 FENI 48 G. S. Parmar Dharshan Antony 1:21.521
8 HENRIETTA 57 R.Karthik Khet Singh 1:22.324
9 FULL OF SURPRISE 55 Vishesh M. P. Kiran Naidu 1:23.615
10 ARAPAHO 52.5 Ramanathan R Gaurav Singh 1:23.938