Race Results for Race No. 32 runs on 30-04-2021
Distance1200
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
1 EMPRESS ETERNAL 54.5 R.Foley B.R.Kumar 1:17.439
2 LAKSHANAM 54.5 J.Sebastian Nikhil Naidu 1:17.817
3 DANCING QUEEN 54.5 K. S. Mandanna Kuldeep Singh 1:17.883
4 WISAKA 54.5 Saddam Iqbal Shahar Babu 1:17.984
5 ROYAL EMINENCE 56 N. Rupa Rajendra Singh 1:19.213
6 SPARKLEBERRY 54.5 Vishesh M. P. R Manish 1:19.316
7 FIRST EMPRESS 54.5 R.Foley Nakhat Singh 1:19.955
8 OCARINA 54.5 Fahad Khan P.Koushik 1:20.622
9 STAR OF TEXAS 54.5 P.Krishna Surya Prakash 1:22.545