Race Results for Race No. 175 runs on 11-03-2022
Distance1400
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
2 SWEET FRAGRANCE 58.5 P.Krishna Gaurav Singh 1:28.745
3 ROYAL PEARL 58.5 B.Suresh Ramandeep Singh 1:29.451
4 CARTEL 59.5 K. S. Mandanna V R Jagadeesh 1:29.458
5 KIKATA 56 Dhruv Kumar Futnani Nikhil Naidu 1:29.633
6 LAKSHANAM 59.5 J.Sebastian C A Brisson 1:29.681
7 SUNDAY WARRIOR 52 Fahad Khan M.S.Deora 1:29.809
8 SUPREME ANGEL 54.5 Adhiraj Singh Jodha C S Jodha 1:30.881
9 KNOTT SO KNOTTY 50.5 Ramanathan R P.Sai Kumar 1:30.943
10 MARSHALL 52.5 G. S. Parmar Indrajeet Kumar 1:30.994
11 ROYAL EMINENCE 53 N. Rupa Shahar Babu 1:31.853