Race Results for Race No. 154 runs on 03-10-2022
Distance1400
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
1 LAKSHANAM 54 J.Sebastian Yash Narredu 1:28.004
2 DARK SON 50 J.Sebastian P.S.Kaviraj 1:28.088
3 IGNORANCE IS BLISS 59 Dr.Anil Kumar Ashhad Asbar 1:28.511
4 HALLUCINATE 54.5 R.Foley P.Sai Kumar 1:28.842
6 TUDOR 55 B.Suresh Shrikant Kamble 1:29.365
7 DURANGO 55.5 Dhruv Kumar Futnani L.Alex Rozario 1:29.374
9 UNDENIABLE 51.5 Ramanathan R Khet Singh 1:29.675
10 DEMERARA 50.5 Fazal-Ul-Rehman Angad 1:30.088
11 STAR SYMBOL 57 B.Suresh S Kabdhar 1:30.287
12 ARTISTRYY 57.5 R.Karthik A Ayaz Khan 1:30.862