Race Results for Race No. 121 runs on 29-09-2021
Distance1200
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
1 OFF SHORE BREEZE 57 J.Sebastian Yash Narredu 1:14.567
2 SHADOW OF LOVE 54 K. S. Mandanna Gaurav Singh 1:14.789
3 TEXAS ROSE 60 Vishesh M. P. Mukesh Kumar (hyd) 1:14.820
4 EAGLE PRINCE 59 R.Foley Nakhat Singh 1:14.871
5 PACIFIC 58 Saddam Iqbal Ashhad Asbar 1:15.109
6 EYES OF FALCON 57.5 Dhruv Kumar Futnani Ajeet Kumar (Mys) 1:15.241
7 EMBRACE 55.5 B.Suresh Shahar Babu 1:15.623
8 INCREDIBLE STAR 57 Ramanathan R P.Sai Kumar 1:15.653
9 PRINCESS SASHA 54.5 R.Karthik Ishwar Singh 1:16.065
10 SIRONA 57.5 James Mckeown P.Vikram 1:16.231
11 PINEWOOD 57 G. S. Parmar S.Antony Raj 1:16.383
12 WONDER BLAZE 57.5 Ajith Kumar V S Kabdhar 1:18.177