Race Results for Race No. 181 runs on 12-03-2022
Distance1400
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
2 RENEGADE 58 P.Krishna Stephen Raj 1:27.909
3 BEAUTY OF THE TURF 51.5 N. Rupa Sah Farid Ansari 1:28.209
4 STAR GLITTER 55.5 N. Govindarajan C A Brisson 1:28.361
5 UNCLE SAM 54 Dr.Anil Kumar Gaurav Singh 1:28.538
6 ASGARDIA 58.5 Vishesh M. P. Mukesh Kumar (hyd) 1:28.759
7 STAR RANKING 54 Dhruv Kumar Futnani Aman 1:28.845
8 WINRAISE 56.5 Fahad Khan Santosh G 1:28.981
9 SHADOW OF LOVE 50 K. S. Mandanna M.S.Deora 1:28.995
10 ROYAL COMMANDER 52.5 R.Foley Shyam Kumar 1:29.604
11 WONDER BLAZE 56.5 Ajith Kumar V S Kabdhar 1:31.091