Race Results for Race No. 132 runs on 17-02-2021
Distance1400
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
1 FORT ST.GEORGE 56 Ramanathan R P.Sai Kumar 1:30.335
2 BRANKA 60 J.Sebastian T S Jodha 1:30.359
3 CHAITANYA 55 Dhruv Kumar Futnani Rahul H 1:30.407
4 DOMINANT 54 J.Sebastian A M Alam 1:30.675
5 SWISS AGATTA 56.5 Vishesh M. P. Mukesh Kumar (hyd) 1:31.305
6 AMATERASU 54 G. S. Parmar Saddam Hussain 1:31.779
7 AGNES 57.5 K. S. Mandanna B. Nikhil 1:31.790
8 ARITHMETICA 57 M. M. Uthaiah V R Jagadeesh 1:32.315
9 ERTUGRUL 56.5 G. S. Parmar Shahar Babu 1:42.549