Race Results for Race No. 112 runs on 01-01-2020
Distance1200
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
1 CAVALLO VELOCE 60 B.Suresh A Imran Khan 1:12.412
2 SUBAH KA TARA 57 Samar Singh Y S Srinath 1:12.703
3 APALIS 53.5 R.Foley Akshay Kumar 1:12.945
5 MEGASTHENES 57 R.Karthik P.Sai Kumar 1:13.746
6 THE CHAMP 57 Fahad Khan C Umesh 1:14.235
7 LADY LEGEND 55.5 S.S. Attaollahi David Egan 1:14.641
8 ARECA LEGEND 58.5 Prasanna Kumar S John 1:15.411
9 WONDER BLAZE 55.5 M. M. Uthaiah B. Nikhil 1:19.633