Race Results for Race No. 184 runs on 13-02-2020
Distance1000
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
0 STARRIYA 51 B.Suresh C P Khanal
1 OSCARS THUNDER 52.5 J.Sebastian Yash Narredu 0:58.378
2 BORA BORA 60 B.Suresh C A Brisson 0:59.061
3 PRICELESS RULER 57 R.Foley R N Darshan 0:59.088
4 STAR GUITAR 56.5 Fazal-Ul-Rehman C Umesh 0:59.180
5 LADY ASCOT 51 R.Foley Nakhat Singh 0:59.375
6 WONDER BLAZE 57.5 M. M. Uthaiah V R Jagadeesh 0:59.399
7 PEARL NECKLACE 58 R.Karthik M Bhaskar 0:59.663
8 KINGSTON HEATH 56 Raza Shehzad Mukesh Kumar (hyd) 0:59.819
9 WAKANDA 52 K. S. Mandanna P K Gaddam 1:00.286
10 ROYAL PRESTIGE 57.5 Fahad Khan P Ajeeth Kumar 1:00.495
11 POWDER PUFF 54.5 Saddam Iqbal Shahar Babu 1:00.672