Race Results for Race No. 153 runs on 24-02-2022
Distance1000
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
1 ALEXANDER 55.5 Deepesh Narredu Yash Narredu 1:00.999
3 RHIANNON 50.5 P.Krishna Koshi Kumar 1:01.027
4 MS BOSS 54 Dr.Anil Kumar Ashhad Asbar 1:01.054
5 LADY SOLITAIRE 54 R.Foley Nakhat Singh 1;01.214
6 STARRIYA 58 Fahad Khan A M Alam 1:01.348
7 WILBUR 52 Ajith Kumar V Aman 1:01.525
9 CELERITAS 54.5 Vishesh M. P. M.S.Deora 1:01.649
10 TUDOR 58 B.Suresh P.Sai Kumar 1:02.692
11 MON GENERAL 61 Ajith Kumar V C Umesh 1:02.070
12 WONDER BLAZE 55 Ajith Kumar V S Kabdhar 1:02.136