Race Results for Race No. 114 runs on 04-02-2021
Distance1000
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
1 VIBRANT APPROACH 52 K. S. Mandanna A M Alam 1:01.613
2 DRIFTWOOD PACIFIC 57.5 Vishesh M. P. Mukesh Kumar (hyd) 1:01.865
3 PRAGMATIC 56.5 M. M. Uthaiah Rahul H 1:02.217
4 AZERIA 56.5 G. S. Parmar Saddam Hussain 1:02.371
5 HEAVENLY BLUE 56 Saddam Iqbal P K Gaddam 1:02.381
6 PALACE MUSIC 58.5 R.Karthik M Bhaskar 1:02.549
7 THREE OF A KIND 53.5 K. S. Mandanna Azfar Syeed 1:02.653
8 SHORT SKIRT FLIRT 53.5 Ramanathan R P.Sai Kumar 1:03.355
9 DANCE OF WAVES 56 M. M. Uthaiah Md Farhan Alam 1:04.600
10 TRY HARD 55 Fahad Khan Irshad Alam 1:04.789
11 ARAZINGER 56.5 P.Krishna Arshad Alam 1:04.794
12 PRINCESS SAARAA 55.5 R.Karthik Shahar Babu 1:05.039
13 VULTURE 55.5 G. S. Parmar Stephen Raj 1:05.899