Race Results for Race No. 56 runs on 19-08-2021
Distance1000
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
0 CELERITAS 59.5 Vishesh M. P. S Zervan
1 STAR WAVES 57.5 B.Suresh Akshay Kumar 0.59.598
2 RHIANNON 51 P.Krishna Koshi Kumar 1:00.140
3 MY KINGDOM 57.5 Ramanathan R P.Sai Kumar 1:00.148
4 EXCELLENT PHOENIX 57.5 Fahad Khan H.M.Akshay 1:00.846
4 ESTEVA 55 Jagadeeshan Arunkumar P.Vikram 1:00.846
6 COMANCHE BRAVE 53.5 R.Foley Nakhat Singh 1:01.373
7 STAR CONVOY 50 Dhruv Kumar Futnani Surya Prakash 1:01.584
8 WILBUR 60.5 Ajith Kumar V Kiran Naidu 1:01.697