Race Results for Race No. 43 runs on 18-08-2021
Distance1000
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
1 DAIYAMONDO 56.5 Dhruv Kumar Futnani Surya Prakash 1:01.514
2 BEAUREGARD 60 J.Sebastian Yash Narredu 1:02.008
3 KINGS PRIDE 53.5 K. S. Mandanna Shahzad Alam 1:02.350
4 ALWAYSASTAR 59 Ramanathan R P.Sai Kumar 1:02.459
5 ROMANTIC BAY 57.5 Ajith Kumar V P.Vikram 1:02.593
6 PINK PEARL 59.5 B.Suresh A Imran Khan 1:02.800
7 ARAZINGER 52.5 P.Krishna Rayan Ahmed 1:02.968
8 DRIFTWOOD PACIFIC 56 Vishesh M. P. R Manish 1:03.218
9 LADY ZEEN 60 Fahad Khan C A Brisson 1:03.276
10 GLORIOUS NISSY 58 G. S. Parmar Janardhan Paswan 1:04.140