Race Results for Race No. 41 runs on 15-12-2020
Distance1000
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
0 ARAZINGER 57.5 P.Krishna M.Carim
0 AMAZING STAR 56.5 G. S. Parmar P Surya
1 DAIYAMONDO 58.5 Dhruv Kumar Futnani C Umesh 1:01.835
2 MEDOVIK 58.5 Saddam Iqbal Shahar Babu 1:02.031
3 PALACE MUSIC 60 R.Karthik M Bhaskar 1:02.292
4 AZERIA 52.5 G. S. Parmar P.Vinod 1:02.410
5 RAPIDO 60 R.Foley Nakhat Singh 1:02.450
6 THREE OF A KIND 58.5 K. S. Mandanna Md Farhan Alam 1:03.502
7 BEST OF LUCK 60 Fahad Khan B. Nikhil 1:03.511