Race Results for Race No. 24 runs on 24-04-2022
Distance1300
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
1 DEMESTHENES 51 Ramanathan R Gaurav Singh 1:23.900
2 KINGS SHOW 59 M. M. Uthaiah A Imran Khan 1:24.067
3 TRENDING PRINCESS 57.5 P.Krishna P.S.Kaviraj 1:24.147
4 STAR FLING 51 B.Suresh Koshi Kumar 1:25.005
5 STERN MAIDEN 52.5 Ajith Kumar V A Ayaz Khan 1:25.084
6 FULL BLOOM 49.5 N. Rupa Sah Farid Ansari 1:25.107
7 EYES OF FALCON 56.5 Fahad Khan Surya Prakash 1;25.313
8 STAR GLITTER 60 N. Govindarajan Rahul H 1:25.727
9 RED HOT JET 49.5 M. M. Uthaiah M.S.Deora 1:26.199
10 DRIFTWOOD PACIFIC 52.5 Vishesh M. P. K Sai Kiran 1:29.183