Race Results for Race No. 18 runs on 23-04-2022
Distance1400
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
1 SANTAMARINA STAR 54.5 Ramanathan R Gaurav Singh 1:28.229
2 SHEZ R STAR 54.5 Dr.Anil Kumar M.S.Deora 1:28.284
3 IBRAHIMOVIC 56 Adhiraj Singh Jodha P.S.Kaviraj 1:28.434
4 BERRETTINI 56 B.Suresh P.Sai Kumar 1:28.461
5 SAFETY 54.5 J.Sebastian C Umesh 1:26.659
6 SUNNY ISLES 54.5 M. M. Uthaiah Kuldeep Singh 1:30.510
7 GLORIOUS EVENSONG 56 J.Sebastian Ramandeep Singh 1:30.694
9 BABU VAMSEE 56.5 N. Govindarajan Rahul H 1:31.511
10 RADIANT JOY 56 P.Krishna G Manikandan 1:33.928