Race Results for Race No. 121 runs on 02-01-2020
Distance1200
Placing Horse Wt Length Trainer Jockey Odds Time Horse Wt
2 PRICELESS RULER 60 R.Foley Nakhat Singh 1:14.035
3 PRINCESS SASHA 55.5 R.Karthik B. Nikhil 1:14.042
4 RUTBEDAAR 56.5 P.Krishna Shamaz Shareef 1:14.144
6 PINEWOOD 56 K. S. Mandanna Yash Narredu 1:14.644
7 MY KINGDOM 55.5 R.Karthik P.Sai Kumar 1:15.377
8 CROWN OF STARS 57 Vishesh M. P. Ashhad Asbar 1:15.527